خدمات پيام رسان پيامكي

خدمات پيام رسان پيامكي

تماس بگیرید

براي دريافت اطلاعات بيشتر لطفا با ايميل زير مكاتبه فرماييد :
sale@databasetask.com

توضیحات

ثبت نامحدود شماره هاي موبايل مسئولين يا رابطين شركتها
ارسال اطلاعات گزارش حمل
ارسال اطلاعات گزارش ورود به مرز
ارسال اطلاعات گزارش تخليه
اطلاع رساني مشخصات كامل بار و وضعيت آن بر اساس شماره بارنامه
كنترل سطح دسترسي شماره ها بر اساس شركت هاي مربوطه
همچنين اين سامانه شامل منوي اطلاع رساني
خدمات مشتريانمي باشد. بدينصورت كه كاربران مي
توانند با ارسال كدهاي تعريف شده در سامانه، به اطلاعات عمومي يا خاص حمل و نقل درسترسي داشته
باشند

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “خدمات پيام رسان پيامكي”